top of page

「創業篇」Business Plan係必需品?前輩有咁既睇法…(下)以下為上一節提及到商業計劃書必須包含的七個主題

  1. 公司簡介

  2. 產品或服務介紹

  3. 管理團隊及架構

  4. 市場環境及競爭對手概況

  5. 市場營銷策略

  6. 財務計劃

  7. 風險分析,潛在危機及相對應付辦法

介紹完商業計劃書, 咁計劃書到底係唔係對每個創業嘅人都係一份有用嘅文件呢?定係會成為一份紙上談兵的笑話?不如我哋聽聽創業路上嘅前輩點樣講。


「當初我準備創業嘅時候,我都問過好多唔同做開生意嘅前輩意見,到底我揀創業呢條路係唔係正確, 我應該點樣去平衡風險?雖然我有一個我覺得唔錯嘅生意諗法,但我點樣先知道到頭來我會唔會一無所有?

而唔同嘅前輩都異口同聲叫我去做一件事:『後生仔,你有諗法人哋都有,你有冇試過將盤生意攤開出嚟睇,由內部到外部慢慢去分析,諗過度過你都覺得有得做,咁咪就係一盤值得去衝嘅生意囉。』

其實佢哋講嘅攤開嚟睇,就正正係代表為自己寫一份完整嘅商業計劃書。冇錯,好多人都以為依一份係紙上談兵嘅笑話,但你寫完之後你先會發覺原來你從中得到嘅係幾咁寶貴。呢份嘢可以幫你更了解你想做啲乜嘢,市場又做緊啲乜嘢,衡量過之後你就會知道呢條路應該點樣行。又或者你會想人注資去分散風險,咁呢個時候商業計劃書更加係一份必要嘅文件,一份證明你有為盤生意諗過度過嘅文件。」JMA語言學校發展總監 - MC


其實大家如果有諗法,不妨真係認真用紙同筆去寫出嚟,你用一個月時間計劃,總比你浪費一年時間去做盲頭烏蠅好!對於寫商業計劃書不在行?不知道如何落筆? 不妨同我哋108梁山傾吓!


94 次查看0 則留言

Comments


bottom of page